Huurvoorwaarden

 • De borg is vastgesteld op 3 maal de totale huurprijs van de apparatuur met een minimum van €150,– en dient bij afhalen voldaan te worden.
  De borg kan niet beschouwd worden als een voorschot op de huur. U krijgt de borg retour als de apparatuur op de overeengekomen dag/tijdstip compleet en onbeschadigd terug is.
 • De huur dient altijd vooraf voldaan te worden, u kunt bij ons pinnen.
 • De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade aan en verlies en/of diefstal van de apparatuur.
 • Huurder is aansprakelijk voor schade aan apparatuur bij aansluiten op een niet door ons geleverde aggregaat (niet gestabiliseerde aggregaten kunnen spanningspieken veroorzaken waar onze apparatuur niet tegen kan)!
 • Alle genoemde prijzen zijn per dag exclusief BTW, bezorgkosten af magazijn Goudlaan 75 Den Haag.
 • Bezorgkosten: Den Haag, Voorburg, Rijswijk, Wateringen, Monster, Poeldijk op aanvraag.
 • Op – en afbouwen geschiedt tegen het regie uurtarief (dit uurtarief betreft normale werktijden ma.- vr. 10.00 – 17.00 uur).
 • Bij het brengen en afhalen is +/- 15 min. laden en lossen inbegrepen, wij bezorgen over de eerste drempel op de begane grond.
 • De huurder dient zich dubbel te legitimeren met een geldig en origineel legitimatie bewijs (paspoort en/of rijbewijs) en een recent origineel bank- of giro afschrift waaruit blijkt dat de huurder op het opgegeven adres woont.
 • Als een ander persoon voor u de apparatuur ophaalt dient deze aan dezelfde legitimatie eisen te voldoen.
 • Reserveren is alleen mogelijk na betaling van een overeen gekomen aanbetaling, dit bedrag wordt verrekend met de huursom.
 • Als de huurder de gereserveerde apparatuur niet afhaalt kan er geen aanspraak worden gemaakt op de aanbetaling.
 • Annuleren binnen 72 uur is kosteloos, daarna betaald u de totale huursom.
 • Bij overschrijding van de afgesproken huurtermijn dient er bij betaald te worden volgens de geldende prijslijst.
 • De huurder tekent voor ontvangst en verbindt zich hiermee automatisch aan deze huurvoorwaarden.
 • Alle door ons geplaatste en geïnstalleerde apparatuur is W.A.- verzekerd voor eventuele schade aan derden volgens een bedrijfs W.A.- verzekering. Bij plaatsing door anderen dient u echter zelf voor een W.A.- verzekering te zorgen.
 • De huurder dient storingen en/of eventuele defecten direct te melden (reclamatie na afloop is niet mogelijk).

Download hier de huurvoorwaarden.