Disclaimer

Wij proberen de inhoud en samenstelling van onze site correct en up to date te houden.
Het is mogelijk dat de informatie op onze site onvolledig is of onjuistheden bevat.
Het is niet altijd mogelijk fouten te voorkomen.
Dit geldt ook voor de informatie van derden welke u via de links op onze site kunt bereiken.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor eventuele directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze websites is verkregen.
Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

Intellectueel eigendom en copyright
Het woord- en beeldmateriaal op deze site valt onder het copyright van R.F. Systems Professioneel Licht & Geluid of van derden en mag niet zonder schriftelijke toestemming van R.F. Systems Professioneel Licht & Geluid worden gebruikt, openbaar gemaakt, verveelvoudigd, gekopieerd of op andere wijze gereproduceerd.